• Polska przywróci na granicach dodatkowe posterunki Straży Granicznej.

  Polska przywróci na granicach dodatkowe posterunki Straży Granicznej.

  Mariusz Błaszczak: Decyzja o przyjęciu 7 tys. uchodźców była błędna. Nie będziemy szli na żadne kompromisy - oznajmił w poniedziałek szef MSWiA Mariusz Błaszczak, wypowiadając się na temat kryzysu migracyjnego. Minister zapowiedział, że Polska przywróci na granicach dodatkowe posterunki Straży Granicznej.

  Czytaj więcej

 • Polscy pogranicznicy patrolują granicę serbsko-węgierską

  Polscy pogranicznicy patrolują granicę serbsko-węgierską

  Grupa 50 polskich strażników granicznych od ponad dwóch tygodni pełni misję na granicy węgiersko-serbskiej; jak podkreślają każdego dnia, każdej nocy kolejne grupy uchodźców próbują przedostać się do UE.

  Czytaj więcej

 • PiS zapowiada kolejne czystki w służbach. Zmiany w policji, BOR i Straży Granicznej

  PiS zapowiada kolejne czystki w służbach. Zmiany w policji, BOR i Straży Granicznej

  Poseł PiS Jarosław Zieliński odebrał nominację na stanowisko sekretarza stanu - wiceministra SWiA. Będą mu podlegały policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna i Biuro Ochrony Rządu. - Wszyscy szefowie i wiceszefowie służb mundurowych podległych MSWiA stracą stanowiska - zapowiedział w rozmowie z RMF FM Zieliński. Ponadto, szef MSWiA ma mieć dostęp do informacji operacyjnych - czyli między innymi podsłuchów, czy danych z inwigilacji prowadzonych przez podległe mu służby mundurowe

  Czytaj więcej

 • Nowi Sekretarze i Podsekretarze Stanu w MSWiA

  Nowi Sekretarze i Podsekretarze Stanu w MSWiA

  Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała wiceministrów resortu spraw wewnętrznych i administracji. Minister Mariusz Błaszczak wręczył dziś nominacje Jarosławowi Zielińskiemu, Jakubowi Skibie, Tomaszowi Zdzikotowi i Sebastianowi Chwałkowi.

  Czytaj więcej

 • Mundurowi znowu zaczną chorować? Kontrowersyjne zmiany w zasiłkach chorobowych

  Mundurowi znowu zaczną chorować? Kontrowersyjne zmiany w zasiłkach chorobowych

  Po zmniejszeniu zasiłku chorobowego liczba zwolnień wśród mundurowych spadła prawie o jedną trzecią. Nowy rząd obiecuje przywrócić mundurowym dawne przywileje.

  Czytaj więcej

KOMUNIKAT

W dniach 9 i 10 listopada 2015 roku odbyło się posiedzenie Zespołu powołanego decyzją Nr 140 Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opracowania projektów aktów prawnych wydawanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i odnoszących się do umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W posiedzeniu udział wzięli:

 • ppłk SG Sylwester Rokicki – BTiZ KGSG
 • ppłk SG Michał Jerchel - COS SG w Koszalinie
 • chor. SG Krzysztof Dębski – COS SG w Koszalinie
 • mjr SG Tomasz Deszcz – Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG
 • mjr SG Dariusz Żabiński – Przewodniczący Zarządu Uczelnianego NSZZ FSG przy Karpackim Ośrodku Wparcia SG w Nowym Sączu
 • mjr SG Marcin Kolasa - Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG

Zadaniem powołanego zespołu było opracowanie głównych założeń do projektów rozporządzeń ministra właściwego do spraw wewnętrznych: w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie obejmujące rozliczenia w punktach przeliczeniowych.

Zespół proponuje określenie wysokości równoważnika pieniężnego, stanowiącego należność roczną bielizny, umundurowania wyjściowego, służbowego, polowego oraz ryczałtu za czyszczenie umundurowania na poziomie nie niższym niż 2140 zł;

Załączniki:
Pobierz plik (komunikat 13.11.15 r.pdf)komunikat 13.11.15 r.pdf[ ]642 kB

Czytaj dalej

DELEGACJA FZZ NA ROZMOWACH W BERLINIE

W dniach 3 - 5 listopada 2015 r. w Berlinie odbyło się robocze spotkanie delegacji Forum Związków Zawodowych i branży służb publicznych niemieckiego związku Ver.di. Spotkanie zorganizowane zostało przy udziale i wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta, z którą centrala FZZ od lat współpracuje. W skład delegacji FZZ weszli członkowie Prezydium: Przewodniczący Tadeusz Chwałka, Wiceprzewodniczący Mariusz Tyl (Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Służby Granicznej), Krzysztof Małecki(Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Wielkopolskiego) oraz przedstawiciele zainteresowanych branż służb publicznych: Krzysztof Hetman (Przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa), Zenon Kopyściński (Przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Kierowców),Stanisław Taube (Przewodniczący branży transportu FZZ, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Pomorskiego, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP), Marcin Kolasa (Wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Służby Granicznej), Tomasz Deszcz (NSZZFSG) i Paweł Borek (NSZZ Prac. Pożarnictwa), a także radca ds. międzynarodowych FZZ Tomasz Jasiński.

Czytaj dalej

Stanowisko NSZZ FSG w sprawie rozporządzenia dotyczącego uposażenia zasadniczego

w odpowiedzi na arkusz uzgodnień Nr FAX-KG-FI-1661/15 z dnia 29 października 2015 roku do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, przedstawiam stanowisko Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej:
NSZZ FSG pozytywnie ocenia przewidywany w projekcie rozporządzenia MSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy SG równomierny podział środków przewidywanych na podwyżki w zakresie uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień Straży Granicznej. Oczywiście sytuacją idealną byłby taki podział tych środków, który nie różnicowałby funkcjonariuszy w zakresie pochodnych (dodatek za wysługę i służbowy/funkcyjny). Jednak wprowadzenie tak szerokiej zmiany w rozporządzeniu pewnie wiązałoby się z dłuższymi pracami nad projektem i nie dawałoby gwarancji osiągnięcia zadowalającego NSZZ FSG rezultatu. W konsekwencji odsuwałoby w czasie datę otrzymania tych środków przez funkcjonariuszy.

Stanowisko NSZZ FSG w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu

Stanowisko NSZZ FSG do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o zmianie rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
W odpowiedzi na arkusz uzgodnień nr FAX KG-TZ-63/V/15 z dnia 23 października 2015 roku do projektu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o zmianie rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, informuję, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej wnosi o uwzględnienie następującej uwagi: aby wysokość pomocy mieszkaniowej i sposób jej obliczania ustalić w sposób analogiczny do odprawy mieszkaniowej przysługującej żołnierzom WP, o której mowa w art. 47 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz. U. z 2015, poz. 746, 1322).

Więcej artykułów…

 • Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej 2015

  Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej 2015

  W dniu 26 sierpnia br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie rozpoczęły się „Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej”, zorganizowane we współpracy COSSG i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  Czytaj więcej

 • IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej

  IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej

  IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej zorganizowany został przez PSG Górowo Iławeckie oraz ZK w Kamińsku w dniu 22 sierpnia b.r. Patronat objęły NSZZ FSG przy WMOSG oraz NSZZFiPW.

  Czytaj więcej

 • Festyn Rodzinny w Lubaniu

  Festyn Rodzinny w Lubaniu

  W dniu 26 września 2015 r. Zarząd Uczelniany Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG przy Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej wspólnie Zarządem Zakładowym Zawiązków Zawodowych Pracowników MSW i AP, na terenie Grodu Średniowiecznego w m. Brzeźnik zorganizowali Festyn Rodzinny z okazji szóstej rocznicy powstania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

  Czytaj więcej

 • Wizyta w polskiej szkole na Litwie

  Wizyta w polskiej szkole na Litwie

  W dniu 30 września 2015 r. przedstawiciele Zarządu Uczelnianego NSZZ FSG przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku odwiedzili Szkołę w Pikieliszkach.

  Czytaj więcej