• Kontynuacja ubezpieczenia

  Kontynuacja ubezpieczenia

  W związku z upływem okresu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia L4, której koniec przypada na dzień 30.09.2016r serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i zaufanie jakim nas Państwo obdarzyli.

  Czytaj więcej

 • Mariusz Błaszczak: kraje unijne powinny skupić się na uszczelnianiu granic zewnętrznych

  Mariusz Błaszczak: kraje unijne powinny skupić się na uszczelnianiu granic zewnętrznych

  Mariusz Błaszczak mówi o potrzebie uszczelnienia wschodniej granicy i zwiększenia liczebności Straży Granicznej. Ma to być odpowiedź na nowe zagrożenia bezpieczeństwa. Minister spraw wewnętrznych i administracji przekonywał w radiowej Jedynce, że w tej sprawie rząd PiS już dużo zrobił - reaktywowano m.in. Karpacki Oddział Straży Granicznej, wzrasta też liczba funkcjonariuszy Straży, która od 2008 roku zmniejszyła się o ponad 1800.

  Czytaj więcej

 • Bohaterowie wyróżnieni

  Bohaterowie wyróżnieni

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak uhonorował funkcjonariuszy SG, którzy z narażeniem własnego zdrowia ratowali życie innych ludzi.

  Czytaj więcej

 • Minister Jakub Skiba: państwo nie traci na zawieszeniu małego ruchu granicznego z Rosją

  Minister Jakub Skiba: państwo nie traci na zawieszeniu małego ruchu granicznego z Rosją

  Podstawową przyczyną decyzji o nieprzywróceniu małego ruchu granicznego z obwodem kalininigradzkim były kwestie bezpieczeństwa. Dane, które posiadamy, które przesyłają nam nasze służby jednoznacznie wskazują, że nie ustała podstawowa przyczyna zawieszenia małego ruchu granicznego – podkreślił podczas wtorkowej konferencji prasowej Jakub Skiba, Sekretarz Stanu w MSWiA.

  Czytaj więcej

 • Jarosław Zieliński: obywatele powinni zaufać rządowi i służbom dbającym o bezpieczeństwo

  Jarosław Zieliński: obywatele powinni zaufać rządowi i służbom dbającym o bezpieczeństwo

  Jarosław Zieliński w Radio Olsztyn poinformował, że niedługo do sejmu trafi projekt ustawy dotyczący modernizacji służb mundurowych. Zakłada ona unowocześnienie budynków, sprzętu i ustalenie godnego wynagrodzenia. Kończą się konsultacje międzyresortowe w tej sprawie.

  Czytaj więcej

 • Komendant Główny SG na Święcie Wojska Polskiego

  Komendant Główny SG na Święcie Wojska Polskiego

  Komendant Główny Straży Granicznej ppłk SG Marek Łapiński uczestniczył w obchodach Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

  Czytaj więcej

 • Prezydent Duda podpisał specjalne rozporządzenie - od stycznia żołnierze dostaną podwyżki. Średnio o 380 złotych

  Prezydent Duda podpisał specjalne rozporządzenie - od stycznia żołnierze dostaną podwyżki. Średnio o 380 złotych

  Prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie, które od początku 2017 r. podwyższa wskaźnik, według którego obliczane jest przeciętne uposażenie żołnierzy - poinformował PAP szef BBN Paweł Soloch. Jeśli nie zmieni się tzw. kwota bazowa, żołnierze dostaną po 380 zł podwyżki.

  Czytaj więcej

VII Turniej Siatkówki Plażowej Służb Mundurowych w Przemyślu

W sobotę i niedzielę na plaży miejskiej w Przemyślu, odbył się VII Turniej Siatkówki Plażowej Służb Mundurowych, którego jednym ze sponsorów była Firma Developres.

Gośćmi specjalnymi pierwszego dnia Turnieju był Prezes PZPS Jacek Kasprzyk, Marek Magiera TV Polsat, oraz Mistrz Świata i Mistrz Olimpijski Tomasz Wójtowicz.

Czytaj dalej

Komunikat FZZSM

KOMUNIKAT FEDERACJI ZAWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH z dnia 24 sierpnia 2016 roku

W dniu 24 sierpnia 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w skład którego wchodzą przedstawiciele związków zawodowych funkcjonariuszy, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele: Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP (Przewodnicząca Barbara Smolińska, Wiceprzewodniczący Arkadiusz Pytlak), oraz Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych (Z-ca Przewodniczącego kmdr Wiesław Banaszewski). Podczas posiedzenia członkowie Prezydium Federacji ZZ SM omówili aktualną sytuację wraz z projektami zmian legislacyjnych, w tym m.in:

 • Przebieg i zaawansowanie prac nad ustawą modernizacyjną na lata 2017-2020 dla służb mundurowych (dwa projekty ustaw MSWiA i MS) – podjęto decyzje o wystąpieniu do MSWiA i MS o spotkanie z Federacją ZZ SM.
 • Temat projektu "Ustawy o L-4" skierowany przez Grupę Roboczą Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA ds. Podsumowania działania "Ustawy o L-4" + sytuacja i rozwiązania funkcjonujące w wojsku i służbie celnej – rekomendacja Grupy Roboczej jako podstawa do dalszych działań i wystąpień dla wprowadzenia tych rozwiązań we wszystkich służbach. Dodatkowo podjęto decyzje o przedstawienie tego problemu na forum Rady Dialogu Społecznego podczas najbliższego posiedzenia Podzespołu ds. służb mundurowych.

Ponadto podjęto decyzje o przyjęciu pozytywnej rekomendacji dla Rady Federacji ZZ SM w sprawie przyjęcia Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP (wniosek/akces przystąpienia do FZZ SM z dnia 14 lipca 2016 roku). Kończąc spotkanie, przedstawiciel Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych podkreślił wagę współpracy, wymiany informacji oraz wspólnych spotkań funkcjonariuszy mających wspólne cele i specyfikę służby, deklarując dalsze zacieśnienie współpracy z Federacją ZZ SM. Ustalono że posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych odbędzie się w dniu 14 września 2016 roku.

Kontynuacja ubezpieczenia

W związku z upływem okresu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia L4, której koniec przypada na dzień 30.09.2016r  serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i zaufanie jakim nas Państwo obdarzyli.

Z przyjemnością informujemy, iż wszyscy ubezpieczeni mają możliwość skorzystania z kontynuacji oferty ubezpieczenia L4 na niezmienionych warunkach z ochroną ubezpieczeniową od 01.10.2016r do 30.09.2017, udzielonej przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Załączniki:
Pobierz plik (kontynuacja-ubezpieczenia.pdf)kontynuacja-ubezpieczenia.pdf[ ]67 kB

Czytaj dalej

Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej - Koszalin 2016

26 sierpnia w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie zakończyły się tegoroczne „Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej” zorganizowane we współpracy COSSG i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Honorowy Patronat nad turniejem objął ppłk SG Marek Łapiński - Komendant Główny Straży Granicznej. 
Zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym przyjęli również: Wojewoda Zachodniopomorski, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Koszalina, Starosta Powiatu Koszalińskiego oraz Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Czytaj dalej

Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej - Koszalin 2016

W dniu 24 sierpnia br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie rozpoczęły się „Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej”, zorganizowane we współpracy COSSG i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Czytaj dalej

Więcej artykułów…

 • Karwia 2016

  Karwia 2016

  XI MISTRZOSTWA STRAŻY GRANICZNEJ W PLAŻOWEJ PIŁCE SIATKOWEJ
 • Mistrzostwa SG w Piłkę Siatkową

  Mistrzostwa SG w Piłkę Siatkową

  Trzy dni, 10 drużyn, 90 zawodników, 6 sędziów i 27 rozegranych meczów to najkrótsze podsumowanie Mistrzostw Straży Granicznej w Piłce Siatkowej – Kętrzyn 2015 zakończonych dziś (3 grudnia) w Kętrzynie. Organizatorem Mistrzostw było Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Wsparcia imprezie udzielił Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  Czytaj więcej

 • Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej 2015

  Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej 2015

  W dniu 26 sierpnia br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie rozpoczęły się „Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej”, zorganizowane we współpracy COSSG i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  Czytaj więcej

 • IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej

  IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej

  IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej zorganizowany został przez PSG Górowo Iławeckie oraz ZK w Kamińsku w dniu 22 sierpnia b.r. Patronat objęły NSZZ FSG przy WMOSG oraz NSZZFiPW.

  Czytaj więcej

 • Festyn Rodzinny w Lubaniu

  Festyn Rodzinny w Lubaniu

  W dniu 26 września 2015 r. Zarząd Uczelniany Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG przy Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej wspólnie Zarządem Zakładowym Zawiązków Zawodowych Pracowników MSW i AP, na terenie Grodu Średniowiecznego w m. Brzeźnik zorganizowali Festyn Rodzinny z okazji szóstej rocznicy powstania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

  Czytaj więcej

 • Wizyta w polskiej szkole na Litwie

  Wizyta w polskiej szkole na Litwie

  W dniu 30 września 2015 r. przedstawiciele Zarządu Uczelnianego NSZZ FSG przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku odwiedzili Szkołę w Pikieliszkach.

  Czytaj więcej