• VII Zjazd NSZZ Policjantów wybrał nowe władze

  VII Zjazd NSZZ Policjantów wybrał nowe władze

  Obradujący w Warszawie VII Zjazd NSZZ Policjantów wybrał nowego Przewodniczącego, wiceprzewodniczących i Główną Komisję Rewizyjną. Zdecydowaną większością w głosowaniu na Przewodniczącego Zarządu Głównego zwyciężył Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego. Rafał Jankowski jest policjantem z 25-letnim stażem służby.

  Czytaj więcej

 • Związkowcy krytykują projekt

  Związkowcy krytykują projekt "dezubekizacyjny"; szef MSWiA: był konsultowany

  Policyjni związkowcy sprzeciwiają się projektowi ustawy "dezubekizacyjnej". Twierdzą, że nie przeprowadzono "właściwych konsultacji". Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak odpowiada, że projekt był konsultowany.

  Czytaj więcej

 • PiS się nie zatrzymuje. Teraz cięcie emerytur żołnierzy, którzy służyli choć dzień w PRL-u

  PiS się nie zatrzymuje. Teraz cięcie emerytur żołnierzy, którzy służyli choć dzień w PRL-u

  Rząd chce obniżyć emerytury wojskowym, którzy służyli przed rokiem 1990 i przeszli przez jednostki uznane przez PiS za "organy totalitarnego państwa". Projekt ustawy jest już na stronie Kancelarii Premiera. Ma objąć ok. 12 tys. osób, nie tylko żołnierzy zawodowych.

  Czytaj więcej

 • List otwarty do Prezydenta Andrzeja Dudy ws. ustawy dezubekizacyjnej

  List otwarty do Prezydenta Andrzeja Dudy ws. ustawy dezubekizacyjnej

  Szanowny Panie Prezydencie! Napisanie tego listu przychodzi mi z wielkim trudem ale uznałem, że Pan Prezydent oraz obywatele mojej ukochanej Ojczyzny powinni się dowiedzieć, jak mogę być potraktowany za moje oddanie i wierność Rzeczpospolitej Polskiej.

  Czytaj więcej

 • Program Modernizacji Służb Mundurowych przyjęty jednogłośnie przez sejmową Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych

  Program Modernizacji Służb Mundurowych przyjęty jednogłośnie przez sejmową Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych

  Ponad 9 miliardów złotych na nowoczesne i dobrze wyposażone służby – to główne założenie zaakceptowanego w czwartek przez komisję sejmową Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Projekt ustawy przedstawił minister Mariusz Błaszczak.

  Czytaj więcej

Pismo FZZ SM do Prezydenta RP

W imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentujących funkcjonariuszy służb mundurowych, zwracamy się z prośbą o przywrócenie znaczenia i rangi dialogu społecznego prowadzonego pod patronatem Pana Prezydenta.

Apel nasz podyktowany jest niespotykanym wcześniej trybem i sposobem wprowadzenia kontrowersyjnych zapisów w Rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061) - w zakresie dotyczącym wprowadzenia rozwiązań zapewniających w znacznym zakresie zniesienie uprawnień emerytalnych związanych z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL przez ustalenie na nowo świadczeń emerytalnych i rentowych osobom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

 

Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Siatkowej w Kętrzynie

7 grudnia 2016 r. w Kętrzynie rozpoczęły się Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Siatkowej. Organizatorem wydarzenia upamiętniającego 25. rocznicę powołania formacji jest Centrum Szkolenia SG. Wsparcia organizacyjnego ośrodkowi udzielił Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Otwarcia mistrzostw oraz powitania zaproszonych drużyn, składów sędziowskich i gości dokonał Komendant Centrum Pan płk SG Roman Łubiński. Mistrzostwa potrwają do piątku, 9 grudnia br.

Czytaj dalej

Projekty ustaw

Pismo do Komendanta Głównego SG

Z uwagi na podjętą przez Zarząd Główny NSZZ FSG uchwałę nr 96/IX/2016 r z dnia 1 grudnia 2016 roku, w związku pracami Grupy roboczej ds. nadgodzin w służbach mundurowych działającej przy Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwracam się do Pana Komendanta z wnioskiem o odstąpienie od wprowadzenia proponowanej zmiany brzmienia art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r o Straży Granicznej o treści: „2. Czas pełnienia służby funkcjonariusza wynosi przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2a". W ocenie ZG NSZZ FSG proponowana zmiana obecnego brzmienia art. 37 ust. 2 ustawy o SG polegająca na wydłużeniu okresu rozliczeniowy czasu pełnienia służby z trzech do sześciu miesięcy nie ma uzasadnienia merytorycznego. Zdaniem NSZZ FSG propozycja wprowadzenia analogicznego rozwiązania we wszystkich służbach podległych MSWiA w przypadku Straży Granicznej jest rozwiązaniem niekorzystnym dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zdaniem NSZZ FSG propozycja ta nie przyczyni się do optymalizacji wykorzystania zasobów kadrowych w procesie realizacji ustawowych zadań oraz nie wpłynie pozytywnie na aspekt prawidłowego odbioru wypracowanych przez funkcjonariusza nadgodzin. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki i rodzaju pełnionej służby w Straży Granicznej. Służba pełniona w godzinach nadliczbowych ma charakter wyjątkowy i powinna być dopuszczalna jedynie w razie szczególnych potrzeb na rzecz dobra służby a czas rekompensaty za nią powinien być jak najkrótszy. 

Załączniki:
Pobierz plik (pismo_realizacja_uchwały_96-IX_2016.pdf)pismo_realizacja_uchwały_96-IX_2016.pdf[ ]3853 kB

Komunikat z posiedzenia ZG NSZZ FSG

W dniu 01.12.2016 roku w Komendzie Głównej SG odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ FSG. Uczestnikami cyklicznego spotkania byli członkowie Prezydium NSZZ FSG, Przewodniczący Zarządów Oddziałowych NSZZ FSG, członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej. Wśród zaproszonych gości byli Jakub Skiba Sekretarz Stanu w MSWiA, Komendant Główny SG płk SG Marek Łapiński oraz Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Adam Miksiewicz.

Na posiedzeniu zatwierdzono preliminarz budżetowy na 2017 rok, członkowie Zarządu Głównego przyjęli ogólny kształt projektu ustaw modernizacji na lata 2017-2020. 
    Wiceminister Jakub Skiba potwierdził, że podwyżki będą zagwarantowane od stycznia 2017 roku, ale nie określono jeszcze sposobu ich podziału. NSZZ FSG stoi na stanowisku, co zostało wyraźnie podkreślone, że podwyżka powinna trafić w równych wysokościach dla funkcjonariuszy, a na chwilę obecną bez zmiany rozporządzenia płacowego jedyna taka możliwość to wzrost dodatku za stopień.

Czytaj dalej

Więcej artykułów…

 • Karwia 2016

  Karwia 2016

  XI MISTRZOSTWA STRAŻY GRANICZNEJ W PLAŻOWEJ PIŁCE SIATKOWEJ
 • Mistrzostwa SG w Piłkę Siatkową

  Mistrzostwa SG w Piłkę Siatkową

  Trzy dni, 10 drużyn, 90 zawodników, 6 sędziów i 27 rozegranych meczów to najkrótsze podsumowanie Mistrzostw Straży Granicznej w Piłce Siatkowej – Kętrzyn 2015 zakończonych dziś (3 grudnia) w Kętrzynie. Organizatorem Mistrzostw było Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Wsparcia imprezie udzielił Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  Czytaj więcej

 • Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej 2015

  Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej 2015

  W dniu 26 sierpnia br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie rozpoczęły się „Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej”, zorganizowane we współpracy COSSG i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  Czytaj więcej

 • IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej

  IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej

  IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej zorganizowany został przez PSG Górowo Iławeckie oraz ZK w Kamińsku w dniu 22 sierpnia b.r. Patronat objęły NSZZ FSG przy WMOSG oraz NSZZFiPW.

  Czytaj więcej

 • Festyn Rodzinny w Lubaniu

  Festyn Rodzinny w Lubaniu

  W dniu 26 września 2015 r. Zarząd Uczelniany Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG przy Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej wspólnie Zarządem Zakładowym Zawiązków Zawodowych Pracowników MSW i AP, na terenie Grodu Średniowiecznego w m. Brzeźnik zorganizowali Festyn Rodzinny z okazji szóstej rocznicy powstania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

  Czytaj więcej

 • Wizyta w polskiej szkole na Litwie

  Wizyta w polskiej szkole na Litwie

  W dniu 30 września 2015 r. przedstawiciele Zarządu Uczelnianego NSZZ FSG przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku odwiedzili Szkołę w Pikieliszkach.

  Czytaj więcej